KONTAKT

Redaktor naczelny 
Tomasz Pietrala

Wydawca 
ODIS – Terapia Ruchem i Edukacyjna 
Małgorzata Pietrala

Kontakt
email. ejanikowo@gmail.com
tel. 795 534 033

Siedziba redakcji
ul. Ogrodowa 6/33
88-160 Janikowo

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page